60 குடும்பங்களுக்கு பொருட்தானம் வழங்கப்பட்டது

மலேசிய இந்து சங்கம் தாமான் மேடான் வட்டாரப் பேரவையின் சார்பாக கோவிட்-19 தொற்றுநோய் காரணத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட சில குடும்பங்களுக்கு பொருளுதவி வழங்கப்பட்டது.

சுமார் 60 குடும்பங்களுக்கு பொருட்தானம் வழங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

You may also like...