Penang

Chairman: THONDARMANI G.MUNISARAN PJM. (017-427 9075)

Secretary: SRI SATIYASILAN A/L SUBRAMANIAM

Treasurer: Viveka Nayagi K.Kalahrani (O12-405 2949)

Address: No.8A, 1st Floor, Jalan Prai Jaya, Bandar Prai Jaya,  13600 Seberang Prai

No.Tel: 04-3841 227

Email: mhspenangstate@gmail.com

Local Councils

Ayer ItamThondarmani Sri Kasi R. Santharasagaran PPN,PJK,PJM012-466 5755
 Bukit BenderaViveka Nayagan A.Tharman PJM.012-405 1207
 ButterworthThevara Nayagam G.Sanmuganathan AMN.,DJN,PKT,PJK.016-415 3829
 GelugorSri N.Mohan PJK.012-471 0357
 George TownSri Kesavaraj Gopal012-477 3809
 Nibong TebalSri B.Mohan012-420 1498
 Seberang JayaSivasri N.Dinesh Varman Gurukal016-454 3810
 Sungai BakapSri S. Satiyasilan012-429 6367
 Tanjong BungahThondarmani. C.Nachiappen PJM.016-471 4610
 AlmaSri R.Navarasan  PJM017-467 8564
 Bukit MertajamSri John Jeyson Anthony017-443 1956
 Batu KawanThondarmani P.Saroja PJK, PJM.017-535 9731