ஆலயம் செல்வோம்

ஆலயம் செல்வோம்

ஆலய வழிபாடு*

பயிற்சி

10-11-2017-வெள்ளிக்கிழமை

காலை மணி 8.30

டிரான்ஸ்கிரியான் தமிழ்ப்பள்ளி,நிபோங் தெபால்.

ஏற்பாடு :

மலேசிய இந்து சங்கம்

பினாங்கு மாநிலப்பேரவை

” *சமயப்பகுதி* ”

You may also like...