நன்மை தரும் குரு வழிபாடு – “ஓம் நமோ பகவதே ஜெகநாதாய”

வியாழக்கிழமைகளில் குரு வழிபாடு செய்தால் நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் குடும்பத்திற்கும் தனி மனிதனின் மன அமைதிக்கும் சிறந்த மருந்தாக அமையும்.

https://web.facebook.com/MalaysiaHinduSangam/videos/511352546214160/

You may also like...