மங்களம் தரும் சோம வார சிவ வழிபாடு

திங்கட்கிழமை அன்று காலை, மதியம் மற்றும் இரவு என 3 வேளைகளிலும் சிவ வழிபாடு செய்து வர வேண்டும்.

https://web.facebook.com/MalaysiaHinduSangam/videos/508677709817170/

You may also like...