மலேசிய இந்து சங்கத்தின் சார்வரி தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

நல்வளங்கள் செழித்திட..
நல்செயல்கள் பெருகிட..
வேற்றுமைகள் களைந்திட..

தமிழ் புத்தாண்டே வருக வருக..!

அனைவருக்கும் மலேசிய இந்து சங்கத்தின் சார்வரி தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்..

You may also like...

1 Response

  1. Nagalingam Thandavan says:

    Please carry the Hindu (Tamil) year in all your news and wishes. They only carry the Gregorian year of 2020.
    Please
    Thank you