Sangaratna

SPECIAL SANGARATNA AWARDS:

YEAR

NAME

2015 Datuk Professor Ns.Rajendran
  Oms Thiagarajan
  Nithyananda Gurukkal
  Mr.M.Nadesan
  Mr.S.Narayanasamy
  Mr.V.Kandasamy Ans., Pjk


SANGARATNA

YEAR

NAME

 

Y.Bhg Tan Sri Devaki Krishnan

Kuala Lumpur

 

Siva Sri Mahendra Gurukkal

President, Sri Athi Sangkarar Madam

2009

Associate Prof. Dr. Ohevapoobathi Nadarajah

Kuala Lumpur

 

Mr. R. Thiagaraja

Kuala Lumpur

2010

Munaivar Dr. Kannanathu

Selangor

 

Dato Ambiga Seenivasan

Kedah

2011

Y.Bhg Datuk A. Vaithilingam, PJN, PSA, AMN, ASA, PJK

 Past President, MHS

 

Tan Sri K. R. Somasundram

 

2012

Dato V. L. Kandan

 

2013

Thiru So. Paramsothi

 
 

Thiru R. Kanagaratnam

 

2014

Y.Bhg Datuk B. Sahadevan, PJN., SSA., PPT., ANS.

National Land Finance Co Operative Society Ltd

 

Thiru Anandakrishnan

Chairman, Sri Sundararaja Perumal Temple, Klang

 

Maravanpulavu Sachithananthan

India

2015

Sangapooshan Govindaraja Wilayah
  Sangapooshan A. Krishnan Melaka
  Thondarmaamani Penghulu T.Komarusamy Sarawak
  Sangapooshan K.R.S.Periasamy Perak
  Sangapooshan Ams.Yegambaram Perak
  Dr. Kamalanathan Kelantan
  Datuk Dr. K.Mathavan Sabah
  Sangapooshan Santha Krishna Iyer Wilayah
  Sangapooshan A.Palayam Johor
  Sangapooshan G.Arjunan Johor

YEARRECIPIENTSTATE
2018SANGAPOOSHAN DR K.THILAGAWATHY
THONDARMAMANI DATO’ M.NAVARATNAM
SRI KASI JAYARAMAN PERUMAL
2017SANGAPOOSHAN V.NADARAJAN
THONDARMAMANI MAJOR K.KATHITASAPATHY
2016SANGAPOOSHAN G.ANNAMALAI PJKPAHANG